Počítač - Start 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 18.11.2005.
Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete popis startu PC kompatibilního s IBM : BOOT, CMOS, POST, BIOS.

BOOT

Po zapnutí PC systém BIOS provede POST a po ukončení POSTu je BIOSem vyhledán zaváděcí disk ( FD, HD, CD, FLASH... pořadí lze v SETUP CMOS nastavit ). Nenalezne-li ho, zastaví a vypíše chybu. Nalezne-li nějaký, vstoupí na něj do hlavního zaváděcího sektoru - MBS - master boot sectoru na 1.sektor 1.stopu 1.plochy disku. Zde v hlavním zaváděcím záznamu - MBR - master boot recordu leží krátký program, takzvaný systémový zavaděč - bootstrap loader. Odtud jej BIOS zavede do paměti RAM a po jeho zavedení mu předá řízení. Systémový zavaděč pokračuje v dalším zavádění. Zavádění se nazývá BOOT - pull yourself up by your own bootstraps - vytáhnoutí sebe sama za jazyk vlastních bot. Slovo BOOT je v překladu bota, proto bývá počítačové zavádění OS - BOOT či BOOTING někdy překládáno i jako prošlápnutí OS.

CMOS

Po sestavení PC z jednotlivých komponent ( základní deska, paměť, procesor, disk, grafická karta... ) se před instalací OS provede nastavení vzniklého HW kompletu. To umožní tzv. firemware, pomocný SW zvaný SETUP či CMOS SETUP, nahraný při výrobě základní desky do části obvodů PROM / EPROM. Pomocí něho lze ihned po zapnutí PC vstoupit do konfigurovatelné paměti CMOS. Jeho spuštění se provede při startu PC stiskem klávesy DEL / CTRL+F10 / CTRL+ESC či podobně. V SETUPu se jednorázově nastaví parametry jako reálný čas, typ pevného disku, rychlost procesoru + paměti RAM + sběrnice, režim šetření energie, přidělení HW přerušeních a řada dalších. Paměť CMOS umí takto nastavené parametry uchovat až několik měsíců bez přísunu elektrické energie. Nastavené parametry, které jsou v CMOS uložené, následně ovlivňují chování HW kompletu PC a jsou vždy automaticky opakovaně použity při každém novém startu PC.

POST

Inicializaci systému vždy zahajuje POST - power on self test - test sebe sama při zapnutí. Tento autotest je dalším firemware nahraným při výrobě do části obvodů PROM / EPROM. Po zapnutí PC testuje procesor, ROM BIOS, systémový řadič, řadiče paměti + DMA + přerušení + video karty... Ukáže zprávu o verzi BIOS. Testuje systémovou paměť. Testuje konkrétní periferie - klávesnici, porty sériové / parallelní, řadič FD + HD. Kontroluje, jestli testy odpovídají hodnotám parametrů nastavených v konfigurační paměti CMOS. Při výskytu chyby vypíše chybové hlášení, případně zvukově upozorní pípáním.

BIOS

Samotný BIOS - basic input output system je důležitý firemware, nahraný při výrobě do PROM / EPROM obvodů a ani on tedy není součástí OS. Zprostředkuje základní komunikaci mezi HW a jádrem OS hlavně v okamžiku startu PC. Některé OS jej po svém zavedení zcela nahrazují. Díky neustálému rozvoji HW je tvořen ze dvou částí. Základní BIOS je v PROM / EPROM základní desky a provádí základní funkce jako inicializaci a obsluhu vnitřní paměti, základních V/V zařízeních - klávesnice, základní grafika... Moderní typy nových adaptérů s novými vlastnostmi proto mají ve svých vlastních obvodech PROM / EPROM ještě tzv. rozšířený BIOS. Ten je při startu zakomponován do základního BIOSu a poté obsluhuje právě ony nové funkce.

Své činnosti BIOS zajišťuje pomocí množství triviálních podprográmků zvaných obslužné rutiny. Ty jsou spouštěny buď automaticky při puštění PC nebo později na základě požadavků nějakého přerušení. Požadavky přerušení pak přichází buď přímo od HW nebo od běžícího ovládacího SW.

Při své aktivaci si BIOS v paměti RAM vyhradí určitý prostor, do kterého zavede určité informace s nimiž následně pracuje. Této části do RAM zavedené se říká dynamický BIOS nebo někdy datová oblast BIOSu. Zde uložené informace mohou být částečně měněny například pomocí speciálních konfiguračních souborů aktivovaných při zavádění OS. Tím lze ještě částečně ovlivnit konfiguraci, či-li budoucí chování systému.

Poslední částí BIOSu je kód zvaný technický zavaděč. Aktivuje nalezené vnější diskové - blokové paměťové médium - disketu či pevný disk ( FD / HD ). Na něm vstoupí na 1.sektor 1.stopy 1.povrchu, do takzvaného hlavního systémového záznamu - MBR - master boot recordu. Odtud technický zavaděč zavede do RAM a tam spustí malý zaváděcí program OS, takzvaný systémový zavaděč. Tento systémový zavaděč je již součástí konkrétního OS. Přebere řízení a dále pokračuje v zavádění - startu - bootu odpovídajícího OS. Nenalezne-li BIOS systémový zavaděč OS, vypíše chybovou zprávu Non system disk nebo podobnou a zastaví PC.