Počítač - Základní obsluha 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 18.11.2005.
Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Téma níže odpovídá textu Navod02obsluhaPC.doc. Určeno pro běžného uživatele. Zaměřeno na základní praktické použití. Pro prostředí Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP. 3.vydání (c)2001/02JH Karlovy Vary ze dne 2.1.2001-12.2.2001 do HTML úpraveno 11.-17.2.2005.

I / Popis PC - Základní pojmy

PC Personal Computer, osobní počítač. Určitá třída ( typ ). Na světě existují spousty tříd - pracovní stanice, mini počítače, sálové počítače. Liší se výkonem a použitím.
Sestava PC Je to zpravidla monitor, klávesnice, myš a skříň PC.
Periferie PC Další zařízení u PC jako tiskárny, modemy, skenery, faxy, reproduktory, projektory, kamery, digifotoaparáty...
Monitor - oči Zobrazuje co se v PC děje. Má být sledován z 50 - 60 cm a umístěn mírně pod úrovní či v úrovni očí, ne výše. Obraz tvoří barevné body - pixely. Určují rozlišení ( šířku x výšku ). Běžné rozlišení je 800x600 či 1024x768 bodů. Další parametr, úhlopříčka je v palcích. Bývá 15"-21". Vyzařuje více dozadu ( držet odstup asi 1 m ) a do stran.
Klávesnice - ruce / prsty klepat BĚŽNÉ. Písmena "aA-žŽ,Mezerník" a znaky "()_?+-/*!:;,". NUMERICKÉ. "NumLock" zapíná/vypíná čísla vpravo. KURZORY. Pohybují ukazovátkem - kurzorem ( blikající čárka, šipka, zvýrazněný text ) po obrazovce. Patří sem "Šipky,Home/End,PgUp/PgDn" a vlevo "TAB/Tabelátor". FUNKČNÍ. "F1-F12". Spouští akce. "F1" bývá nápověda. SPECIÁLNÍ. "Shift,Ctrl,Alt,Okno,CapsLock". Obdobně jako "Fx" či v kombinaci ( "Shift+F1" ) spouští různé akce. "DEL/Delete" ruší znak,blok,objekt. "INS/Insert" vkládá. "ESC/Escape" krok- návrat o úroveň zpět často bez akce. "ENTER/Return" spouští, potvrzení, krok vpřed do akce.
Myš - ruce / klik a dvojklik Umožňuje ovládat počítač. Běžně má 2 tlačítka. LEVÉ plní funkci Enter ( spustit,potvrdit ). Klik,Dvojklik. PRAVÉ vyvolá pomocné akce ( kopírování, vlastnosti... ). Další tlačítka či kolečka plní pomocné funkce ( posun lišt ).
Klávesy i myš umístit při respektování přirozené výšky osoby.


Skříň PC Obsahuje počítač, který se skládá z několika komponent. CPU, Central Procesor Unit - procesor. Mozek. Určuje výkon. Typy Intel 286, 386, 486, 586, 686 Pentium, Amd... RAM, operační/pracovní paměť - dočasná. Pracovní stůl. HD, Hard Disk - pevný disk, trvalá paměť. Velká Skříň. FD, Floppy Disk - disketa,trvalá paměť. Přenosná skříňka. FLASH - karta foto/USB, trvalá paměť, Přenosná skříňka. CD/ RW/ DVD - kotouč, trvalá paměť. Přenosná skříňka. Mother Board, základní deska,sběrnice. Spojí komponenty.

[ Obr_schéma_PC ]

Schéma PC , Obrázek č.1


Puštění PC Zapnout monitor. Zapnout tiskárnu, bude-li se tisknout. Zapnout skříň PC. PC se otestuje a pustí operační systém Windows ( hlavní řídící program ). Je-li nastavena síť, žádá uživatelské jméno a heslo. Ukáží se Windows a PC čeká.
Vypnutí PC Ukončit spuštěné programy. Ukončit Windows tlačítkem "Start/ Vypnout/ přepínač Vypnout/ potvrdit OK". Je-li síť - PC se samo odpojí. Vypnout skříň PC. Toto proběhne někdy automaticky. Vypnout monitor, případně tiskárnu či jiné periferie.
Násilné vypnutí

Někdy je nutné PC vypnout "násilně". Doporučený postup.

Měkký reset. Současný stisk "Ctrl+Alt+Del" volá okno "Ukončit/ Zavřít program". Zde potvrdit akci "Vypnout". Tvrdý reset. Stiskne se tlačítko "Reset" na skříni PC. Přímé vypnutí tlačítkem na skříni PC.
Problémy při pouštění

1/ Nejde NIC - překontrolovat správné zapojení kabelů.
2/ NÁSILNÉ vypnutí Windows poznají a upraví se.

Někdy najede "ScanDisk" - a upraví automaticky. Nebo je nutno potvrdit "Odstranit/ Opravit" chyby/clustery, pokračovat "Bez návratu", a poté ukončit ScanDisk volbou "Konec". Nebo Windows spustí "Nouzový režim" - nechat vše najet a poté restartovat tlačítkem "Start/ Vypnout/ přepínač Restartovat/ potvrdit OK". Podruhé již správně najedou.
Běžně se PC ráno zapne a nechává běžet až do odchodu domů. Při dlouhodobém opuštění ( 1/2 až 3 hodiny ) je dobré odhlásit všechny programy a jeli síť, odhlásit se i od sítě . Tím chrání uživatel svá data. Přitom vlastní PC se ponechává zapnuté.

II / Uložení v PC - Základní pojmy

Vše co je v PC se dělí na PROGRAMY a DATA.

Programy Program je určitý nástroj vykonávající nějakou práci. Hlavní řídící programy se nazývají Operační Systém. Oživují počítač. Jsou to MS-DOS, Windows, Linux... Programy : Excel, Word, Lotus, Účetnictví, Úpravy foto, Internet prohlížeč, Manažéry souborů, Hraní muziky...
Data Údaje uchovávané na PC. Dopisy, pošta, tabulky, grafy, obrázky, zvuky, účetní seznamy, informace na Internetu... Data jsou zpracovávána a uchovávána pomocí programů.
Jednotky měření informací

Vše v PC je nahráno pomocí soustavy nul/0 a jedniček/1. bit čteno "bit" je právě jedna nula nebo jedna jednička. BYTE čteno "bajt" je seskupení 8 bitů ( např.: 01001101 ) a představuje jeden Znak ( např.: A=3+ n K 5 č % ! "... ).
Strana textu papíru A4 má 60 řádek a 65 znaků na řádku, celkem 3900 znaků ~ 3900 Byte ~ asi 4 KiloByte ~ 4KB.
1GB "gigabajt" = 1 000 MB "megabajtů" = 1 000 000 KB "kilobajtů" = 1 000 000 000 By "bajtů" = 8 000 000 000 b "bitů"
Pracovní paměť RAM pojme asi 256 MB ~ 256 000 KB. Disketa FD pojme asi 1.44 MB ~ 1 440 KB. Flash/ foto disk pojme asi 128 MB ~ 128 000 KB. CD-ROM disk pojme asi 650MB ~ 650 000 KB. DVD disk pojme asi 4 GB ~ 4 000 MB ~ 4 000 000 KB. Pevný disk HD pojme asi 80 GigaB ~ 80 000 000 KB.
Malý soubor může mít asi do 10 KB, běžný asi 20 - 90 KB, větší 100 - 900 KB, velký 1 MB ( 1000 KB ) a více.


Struktura uložení

    1/ SOUBOR - FILE
Spolu související data. Jeden dopis,obrázek,seznam, ... Má jméno,1 tečku,příponu, datum,obsah. Popsaný sáček. Přípona určí typ. DOC-Word. XLS-Excel, JPG-obrázek...
    2/ SLOŽKA/ ADRESÁŘ - DIRECTORY
Obsahuje libovolnou skupinu několika souborů. Má jméno, datum. Bedna, police, regál na soubory.
    3/ DISK
Nese soubory volně či ve složkách umístěné. Má jméno - písmeno. A,B,C,D,E,...,Z. Skříň s regály. A,B diskety. C-Z disky. D,E CD/ RW/ DVD/ Flash-foto.
    4/ CESTA - PATH
Každý soubor v PC je na jedinečném konkrétním místě. Má svoji přesnou adresu (obdoba adresy bydliště) cestu-path. Skládá se z disku, dvojtečky, složek oddělených lomítky.

[ Obr_adresáře ]

Příklad " C:\DOKUMENTY\OSOBNI\dopis.doc " , Obrázek č.2

III / Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP

* Po zapnutí a otestování se spustí Windows a PC se zastaví. Obrazovka ukáže PRACOVNÍ PLOCHU - pracovní stůl.
* Důležitým objektem je Nástrojová lišta a tlačítko START. Přes START se nastavuje PC a pouští všechny programy.
* Na ploše jsou další objekty IKONY - obrázky - zástupci. Umí rychle pustit programy bez hledání přes tlačítko Start.
* Prakticky na všech PC jsou ještě tyto speciální ikony : Tento počítač, Koš, Okolí počítače, Internet Explorer.

    1/ Internet Explorer Prohlížeč stránek-dat internetu. Předpřipraven na všech PC.
    2/ Okolí počítače (Místa v síti) Existuje u PC připojených k síti počítačů. Umožní uživateli prohlížení jiných PC a přenášení dat z jiných PC.
    3/ Koš Data z PC se ruší akcemi Delete / Odstranit / Vymazat ... Takto zrušená data zůstávají v PC ještě skryta a dají se díky KOŠI prohlédnout, případně OBNOVIT - opět zviditelnit. Obnova "Otevřít koš/ vybrat soubor/ volit Soubor-Obnovit". Jednou za čas je NUTNÉ koš ( jako skutečný ) VYSYPAT akcí "Otevřít koš/ volit Soubor-Vysypat". Pak nelze obnovit.
    4/ Tento počítač Ukáže všechna nastavení (podobně jako tlačítko START). Ukáže celkové uspořádání počítače. Disky (A,B,C,D,E,...) a uvnitř disků všechny složky/ adresáře a soubory. Ve složkách Install, Program Files, Temp, Tools, Utils, Windows, Zal... by uživatel neměl nic dělat. Složky Dokumenty, Prac, Data... slouží k práci a na data.

OKNA VE WINDOWS - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Vše, co se dělá na PC v operačním systému Windows, je vidět a probíhá v určitých výřezech obrazovky - oknech.

Okno má jméno, lištu akcí, ovládací prvky. Okno lze odložit do Nástrojové lišty obrazovky (! okno v liště NENÍ zavřené-ukončené, je jen odsunuté stranou !) či maximálně zvětšit, či částečně zmenšit a zavřít/ ukončit. Okno lze přemístit. "Najet myší na tmavý horní pruh okna - stisknout levé tlačítko a držet-táhnout a pustit". Okno lze plynule zmenšit/ zvětšit. "Najet na některý okraj okna až se ukáže dvojšipka, stisknout levé tlačítko a držet - popotáhnout a pustit". Zavřít podokno "Ctrl+F4". Zavřít celé okno "Alt+F4". Speciálním oknem je CeloObrazový režim-znakový. Kombinace "LevéALT+Enter" mění tento režim na Běžný tvar okna nebo opět na CeloObrazový tvar. Tak funguje okno "Start/Programy(Příslušenství)/ Příkazový řádek". Lze otevřít více oken najednou a mezi nimi PŘEPÍNAT kliknutím levé myší na požadované okno nebo kliknutím levé myší na zástupce v nástrojové liště či pomocí kláves "Alt+Tab" (ALT držet a TAB klikat a na požadovaném oknu vše pustit). Je to jako překládání hromádky listů - nahoře je vždy jen jeden list - přímo aktivní je vždy jen jedno vrchní okno.
V oknech se nastavují vlastnosti a chování PC, spouští veškeré programy, zadávají data, kreslí grafy, prohlíží internet ...


OKNA VE WINDOWS - PŘESNĚJŠÍ NASTAVENÍ

Základní okna PC vyvolaná pomocí hlavních ikon Tento počítač, Koš, Okolí počítače... je možné nastavit. Nastaví se množství a forma/způsob zobrazování údajů.

    1/ Nastavení množství zobrazovaných údajů Levou myší dvojkliknout na ikonu "Tento počítač". V horním menu okna "tento počítač" zvolit "Zobrazit či Nástroje a dále/ Možnosti složky/ ouško Zobrazit". V "Upřesnění" označit "Zobrazovat všechny soubory" ( pro zkušenější uživatele ) nebo "Nezobrazovat skryté či systémové soubory" ( méně zkušení uživatelé nebudou přímo vidět důležité oživovací - systémové soubory a složky/ adresáře ). Potvrdit "OK". Okno ukončit.
    2/ Nastavení formy/ způsobu zobrazení údajů Levou myší dvojkliknout na ikonu "Tento počítač". V horním menu okna "tento počítač" zvolit "Zobrazit či Nástroje a dále/ Možnosti složky/ ouško Obecné". Přímo zde nebo ve volbě "Nastavení" označit "Otevřít složku ve stejném okně" ( přepínání složek probíhá jen v jednom okně ) nebo "Otevřít složku ve vlastním okně" ( každé přepnutí složky vyvolá další okna ). Potvrdit "OK". V horním menu okna "tento počítač" nastavit "Zobrazit/ Panel nástrojů ( či jeho podnabídku ). Okno ukončit.
    3/ Přepínání mezi formou/ způsobem zobrazení údajů Levou myší dvojkliknout na ikonu "Tento počítač". V horním menu okna "tento počítač" označit možnost v "Zobrazit/ Ikony - Seznam - Podrobnosti..." a jiné. Vybrané možnosti bude odpovídat způsob zobrazení údajů.

NÁPOVĚDA VE WINDOWS

Spustí se tlačítkem "Start/ Nápověda" nebo stiskem "F1" - při stisku F1 nemá být na ploše puštěný žádný program. Okno "Nápověda Windows" má různé možnosti. REJSTŘÍK umožní hledat hesla jejich zadáním. NAJÍT/ HLEDAT - lze nastavit-zvolit schopnosti/ možnosti hledání. OBSAH/ TÉMATA - přímo ukazuje témata. Většina věcí je v nápovědě popsána dobře. Nutno zkusit. Některá okna mají v pravém horním rohu "?". Klikem levé myši na něj, přetahnutím "myši+?" nad nějaký text a znovu klik levé myši ukáže krátkou nápovědu k textu. Stisk "F1" spustí nápovědu i v ostatních programech.

HLEDÁNÍ VE WINDOWS

Zapomene-li uživatel jméno či umístění SOUBORU nebo SLOŽKY/ ADRESÁŘE, umožní mu je Windows takto najít :

Přes tlačítko "Start/ Najít-hledat / Soubory či složky..." Zadat NÁZEV či jeho část + vyhledávací znaky ? * . (otazník)? nahradí 1 znak - dopis?.doc najde dopis1.doc, dopis2.doc, dopisk.doc, dopis_.doc ... ??? nahradí 3 znaky - zprava.??? Najde zprava.txt, zprava.doc, zprava.xls, zprava.tmp ... (hvězdička)* nahradí 1 a více znaků - dopis.* najde dopis.doc, dopis.t, dopis._1, dopis.xls, dopis.exe ... kombinace * ? - ?opis.* najde popis.doc, dopis._xt ... (hvězdička.hvězdička)*.* nahradí a najde vše - proto ukáže vše. Dále upřesnit disky, složky, podsložky, text uvnitř souboru, datum... Potvrdit volbu "NAJÍT-HLEDAT". PC vypíše výsledky.

TISK VE WINDOWS

Každá tiskárna připojená k PC se musí správně nastavit a tím oživit. Takové nastavení má vždy provádět zkušenější uživatel. Běžný uživatel má umět kontrolovat připravenost tiskárny.

Prověřit datový kabel mezi tiskárnou a PC. Jeli uvolněný, je vhodné vypnout tiskárnu/ vypnout PC/ OPRAVIT závadu/ zapnout tiskárnu/ zapnout PC v daném pořadí. Akce "Start/ Nastavení/ Tiskárny" volá okno Tiskárny. Ukáže se seznam instalovaných - oživených tiskáren.
U tiskárny, která má být používána je nutné kontrolovat:

Dvojklik levé myši ukáže čekající dokumenty na tisk. Blokující dokument - úlohu je nutno rušit-stornovat. Poté se někdy musí vypnout tiskárna/ vypnout PC/ zapnout tiskárna/ zapnout PC v uvedeném pořadí. Klik pravé myši ukáže pomocnou nabídku akcí. Zde musí být zaškrtnuta volba "nastavit jako výchozí" a NESMÍ být zašrtnuto "pracovat offline". Má-li síťová tiskárna světlou/ průhlednou barvu, není připravena - asi nepřipojené síťové PC - nejdříve kontrolovat tisk tohoto PC, až pak síťový z jiného PC.
Je-li vše na první pohled dobré - provést zkušební tisk:

Odhlásit všechny programy. Vypnout tiskárnu/ vypnout PC/ zapnout tiskárnu/ zapnout PC v daném pořadí. "Start/nastavení/tiskárny" volá okno Tiskárny. Klik pravé myši na vybrané tiskárně ukáže pomocnou nabídku akcí. Zvolit "Vlastnosti". V okně vlastností v oušku/záložce "Obecné" pustit akci "Vytisknout zkušební stránku". Začne tisk. Ukáže se okno "tisk zkušební stránky ukončen" a vytiskne-li se stránka, "Ano" zavře okno. Netiskne, někdy ukáže chybu, "Ne" dá nápovědu.
Až po kontrole připravenosti se mají pustit potřebné programy.


NASTAVENÍ OBRAZOVKY VE WINDOWS

Na stejné ploše obrazovky lze zobrazit menší počet větších obrázků či větší počet menších obrázků ( velikost rozlišení ). Lze zobrazit různé barvy - paletu barev ( kvalita obrazu ). V rámci technických možností PC a monitoru se kvalita zobrazení a velikost rozlišení nastavují takto :

Klik pravou myší mimo ikony kdeko-li na ploše ukáže pomocnou nabídku akcí. Zvolí se akce "Vlastnosti". Okno "obrazovka-vlastnosti" má několik oušek/ záložek. Pozadí/Plocha - nastaví obrázek a umístění pozadí. Spořič - nastaví dobu, typ spořiče, případně heslo. Vzhled - nastaví barevný vzhled obrazovky. Nastavení ( či podnabídka "další vlastnosti/ upřesnit" ):
1 / Rozlišení ( 800x600, 1024x768, 1280x1024... ), doporučená nastavení v závislosti na velikosti (obrazovka 15" - 640x480 či 800x600, obrazovka 17" - 800x600 či 1024x768, obrazovka 19" a více - 1024x768 a více).
2 / Velikost písma ( malá, velká,... ), běžně malá.
3 / Barevná paleta ( 16barev,256barev, High...), běžně stačí High střední 16-24bit, lepší True pravé 32bit.
4 / Obnovovací frekvence, čím je vyšší - tím lépe (bývá 60-130, rozumné je 80-110 Mhz). Ovlivňuje "obnovování/ blikání" obrazu.

Některá PC mají ještě další doplňkové záložky (síť www). Předchozí jmenované jsou však důležité a podstatné.
Použití filtrů u dnešních monitorů není nutné. Obrazovky mají filtry v sobě přímo zabudovány ( hlídá norma - MPR, TCO ). Vyzařují nejvíce dozadu a do stran, minimum vpřed.


ZALOŽENÍ A RUŠENÍ VE WINDOWS

ZALOŽENÍ SLOŽKY/ ADRESÁŘE - přes ikonu tento počítač se volí disk a existující složka/adresář, kde má být nová složka/adresář založena. Na ploše tohoto okna klik pravou myší volá pomocnou nabídku. V ní volit "Nový objekt/ Složka" a zadat jméno nové složky/adresáře. ZALOŽENÍ SOUBORU - běžně se zakládá jako nový soubor v odpovídajícím programu ( dokument Worksu, tabulka Excelu, dokument Wordu, obrázek Malování... ). Základní typy souborů lze založit přímo z Windows. Přes ikonu tento počítač se volí disk a existující složka/adresář, kde má být nový soubor založen. Na ploše tohoto okna klik pravou myší volá pomocnou nabídku. V ní volit "Nový objekt/ typ souboru" a zadat jméno.
! POZOR ! Nezakládat důležité složky či soubory přímo na ploše obrazovky - není to příliš bezpečné ! POZOR !

ZALOŽENÍ/ VYTVOŘENÍ ZÁSTUPCE - zástupce je jen ODKAZ na nějaký soubor či složku, ne tyto samotné. Na ploše je třeba vytvářet jen zástupce. Klik pravou myší volá pomocnou nabídku. Volit "Nový objekt/ zástupce". Vybrat a přidělit příkaz, jméno a ikonu. Pro zkušenější. RUŠENÍ SLOŽKY/ADRESÁŘE či SOUBORU - přes ikonu tento počítač se volí disk a existující složka/adresář či soubor, které mají být rušeny. Označí se 1 klikem levé myši. Pak se stiskne tlačítko "Delete" nebo se klikne pravou myší a volí v pomocné nabídce akce "Odstranit". Potvrdí se okno odstranění/rušení volbou "Ano". Zrušené se dostane do koše, odkud jde před vysypáním obnovit.

OBJEKTY WINDOWS - OZNAČOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEJMENOVÁNÍ, RUŠENÍ

Ikony, složky, soubory, texty, bloky vět, slova, obrázky... ve Windows lze nazvat objekty. Ty je možné označit/ vybrat a následně přejmenovat nebo kopírovat ( vytvoří identickou kopii a originál zůstává na původním místě ) či přemísťovat ( fyzicky přesunout jediný originál na jiné místo ) a nebo rušit.

1/ Označování

JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 1 složka/ soubor - 1 klikem levé myši označit. Text myší - stisk levé myši-držení-tah a puštění označí 1 slovo/ řádek/ odstavec. Text klávesou - kurzor na začátek textu-stisk "Shift" a držet, kurzorem přejet na konec textu, pustit.
HROMADNÉ OBJEKTY VŠE - klikem levé myši a přetažením přes všechno a pustit nebo jednoduše stiskem "Ctrl+A" nad objekty. Různé složky/ soubory - stisk "Ctrl" a držet a klikat levou myší po žádaných složkách/souborech, pustit. Různý text ( jde jen někde - Excel ) - stisk "Ctrl" a držet a stisk levé myši-držení-tah, puštění nad textem a dále přechod nad další text a opakování předešlého.
2/ Přejmenování

Do středu jediného značeného názvu 1 klikem levé myši umístit blikající kurzor ( I ). Či klik pravé myši-nabídka, klik levé myši- "přejmenovat". Pak přepsat jméno. Potvrdit stiskem "Enter" či klikem levé myši mimo objekt. Krok zpět bez přejmenování stiskem "Esc" či klikem levé myši mimo objekt před přepsáním původního jména objektu.
3/ Kopírování

Je označen jeden či více objektů. Klik pravé myši volá pomocnou nabídku. 1 klik levé myši volí "Kopírovat". Nebo lze přímo použít kombinaci kláves "Ctrl+C" nebo přes horní menu okna zvolit "Úpravy/ Kopírovat". Kurzor umístit do cílového místa (složky, stránky, řádky...). Zde Klik pravé myši volá pomocnou nabídku. 1 klik levé myši volí "Vložit". Či lze přímo použít kombinaci kláves "Ctrl+V" či přes horní menu okna "Úpravy/ Vložit".
4/ Přemísťování

Je označen jeden či více objektů. Klik pravé myši volá pomocnou nabídku. 1 klik levé myši volí "Vyjmout". Nebo lze přímo použít kombinaci kláves "Ctrl+X" nebo přes horní menu okna zvolit "Úpravy/ Vyjmout". Kurzor umístit do cílového místa (složky, stránky, řádky...). Zde Klik pravé myši volá pomocnou nabídku. 1 klik levé myši volí "Vložit". Či lze přímo použít kombinaci kláves "Ctrl+V" či přes horní menu okna "Úpravy/ Vložit".
! POZOR ! Bezpečnější je, je-li to možné, nejprve udělat kopii, kontrolovat a až následně zrušit. Přímé přemístění lze doporučit pokročilejším uživatelům ! POZOR!

5/ Rušení

Vybraný objekt se označí 1 klikem levé myši. Pak se stiskne tlačítko "Delete" nebo se klikne pravou myší a volí v pomocné nabídce akce "Odstranit". Potvrdí se okno odstranění/rušení volbou "Ano". Vše zrušené se dostane do koše, odkud jde před vysypáním obnovit.

IV / Síť - Network

Pro zvýšení efektivnosti se PC začaly propojovat do tzv. sítí. Sítě umožní sběr a přemístění informací, sdílení prostředků, rozdělení výkonu, zvýšení bezpečnosti.

Sběr/ získání/ přemístění informací - tak vznikají data. Sdílení-společné užití dat či výkonu PC umožní dělit se o 1 zařízení -počítač / 1 činnost-službu / 1 data. Některé sdílené činnosti ( ověření hesel, obsluha síťové tiskárny, přístup k Internetu... Výsledek činnosti jednoho PC je poskytnut všem ostatním. Zvýšení bezpečnosti umístěním kopií dat na více počítačů či na jeden nadstandardně zabezpečený počítač.

[ Obr_schema_sitě ]

Příklad schema sítě , Obrázek č.3


ZÁKLADNÍ POJMY

SERVER - výkonný počítač poskytne své disky a služby. Jsou souborové, tiskové, poštovní, komunikační, www... STANICE - počítač užívající disky/služby ze serveru. Většinou běžné PC, na některých místech jen terminál ( což je odlehčený počítač - jen obrazovka a klávesy ). SÍŤOVÁ TISKÁRNA - tiskárna připojená k serveru, k síti či stanici a je nastavena k užití/sdílení více uživateli sítě. LOKÁLNÍ TISKÁRNA - tiskárna nesdílená. Slouží jen 1 počítači, na kterém je připojena. SÍŤOVÝ DISK - disk ( S: ) fyzicky je na serveru ( na jiném počítači ). Celý či jeho část je poskytnuta k užití/ sdílení uživatelů sítě. Ze stanice je přes síť přístupný. LOKÁLNÍ DISK - disk ( C: ) fyzicky je na stanici. Je nesdílený - slouží jen počítači ve kterém je. SÍŤ - kabel, rozbočovač, modem, vysílač... - spojují. SÍŤ - souhrn technických prostředků ( spojovacích a také výpočetních - servery, stanice...) ale i programových - síťový řídící systém - zajistí potřebné síťové činnosti.

VELIKOSTI SÍTÍ

LAN - Local Area Network - síť spojuje území jedné či několika blízkých budov - většinou jde o prostory jediné firmy ( stovky metrů až kilometry ). MAN - Metropolitan Area Network - síť spojuje území měst či jejich částí ( desítky kilometrů ). Obsahuje LAN. WAN - Wide Area Network - síť spojující geograficky rozsáhlá území ( sta i více km ). Obsahuje LAN i MAN. INTERNET - obrovská, veřejnosti dostupná informační síť. Prakticky speciální typ obrovské celosvětové WAN sítě. Je rozprostřena mezi státy všech kontinentů.

ZPŮSOB PRÁCE V SÍTI

CENTRÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ - data leží na 1 počítači - serveru. Uživatelé přes stanice k datům přistupují a pouští jejich prohlížení nebo zpracování ( např. e-mail, databáze - sklady dat účetnictví... ). Vlastní práce probíhá převážně na serveru. Monitor a klávesnice stanice jsou prakticky jen prodloužené oči a ruce. DISTRIBUOVANÉ ZPRACOVÁNÍ - rozdělené. Různá data jsou na různých místech - různých počítačích. Jejich zpracování neprobíhá v jediném centru na jediném počítači. Klasicky Internet - různá data na různých počítačích v různých státech světa udržovaná různými lidmi - poskytnuta všem do celé sítě. KOMBINOVANÉ ZPRACOVÁNÍ - kombinace obou předchozích je v reálném světě nejčastějším případem.

PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ Microsoft ( MS ) WINDOWS

Po zapnutí PC, otestování a puštění Windows si síť vyžádá uživatelské Jméno/ name a Heslo/ password ( to napoprvé nastaví a přidělí správce sítě ). Jméno si počítač většinou pamatuje, heslo je nutno pokaždé zadat. POZOR ! Obojí se musí vždy kontrolovat. Ukáží se Windows a PC čeká. Po správném přihlášení se připojí síťové disky ( např. S: v ikoně "Tento počítač"... ), existují-li. Zároveň je možné po puštění ikony "Okolí počítače či Místa v síti" zobrazit další počítače připojené k síti.

TRVALÉ ODHLÁŠENÍ OD SÍTĚ MS WINDOWS A VYPNUTÍ PC

Ukončit spuštěné programy. Ukončit Windows přes tlačítko "Start/ Vypnout/ přepínač Vypnout/ potvrdit OK". PC se od sítě samo odpojí. Vypnout skříň PC. Toto proběhne někdy automaticky. Vypnout monitor, případně tiskárnu či jiné periferie.
Použije se většinou v okamžiku trvalého odchodu od počítače - při odchodu z práce.


DOČASNÉ ODHLÁŠENÍ OD SÍTĚ MS WINDOWS BEZ VYPNUTÍ PC

Ukončit spuštěné programy. Odhlásit přes tlačítko "Start/ Odhlásit uživatele/ potvrdit OK". PC se odpojilo od sítě ale nevypnulo. Opět čeká na síťové přihlášení - na jméno a heslo.
Je to způsob rychlého dočasného zabezpečení přístupu na síť bez nutnosti vypnutí počítače. Takové odhlášení by se mělo používat během dne.

V / Shrnutí běžné práce na PC

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE NA PC OBECNĚ

Pracovat u vhodně umístěného počítače ( osvětlení, umístění monitoru, klávesnice, myši - dobré sezení ). Chránit kabely počítače ( přejíždění, skřípnutí... ). Udržovat rozumnou čistotu u počítače ( prašnost ). Počítač stále nezapínat a nevypínat. Jednou - ráno počítač zapnout a při odchodu z práce vypnout. Pouštět jen programy, se kterými se právě pracuje. Průběžně ukládat právě rozpracované dokumenty. Ukončovat programy při dlouhodobém opuštění počítače (1/2-3 hodiny). Vše důležité ZÁLOHOVAT / ARCHIVOVAT.

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE NA PC V SÍTI

Nesdělovat uživatelské heslo ( jméno ) další osobě. Poznat, je-li počítač skutečně připojen k síti či není. Znát to, co je v počítači na síti, a co je na lokále. Po ukončení programů se dočasně odhlásit od sítě během dlouhodobého opuštění PC ( 1/2 až 3 hodiny ). Pravidelně provádět takzvané PRACOVNÍ ZÁLOHY dokumentů na síťové disky ( zálohovat po velkých změnách/ denně/ týdně podle své potřeby... ). Pravidelně kontrolovat ( 1 x za 1/2 roku až rok ) VŠE na síťovém disku a pravidelně čistit nepotřebné.

SLOŽKY / ADRESÁŘE - DOPORUČENÍ

Ikona "Tento počítač" ukáže celkové uspořádání počítače. Disky (A,B,C,D...) všechny složky/ adresáře a soubory.

Důležité složky BAT (spouštěcí programy), DOS (operační systém), Install (instalace), Program Files (připravené programy), Tool, Util (pomocné programy), Windows (operační systém), Zal (zálohy částí systému)... V těchto složkách by uživatel NEMĚL NIC dělat ! Soubory na disku C:\"FILExxxx.CHK" lze mazat !!! Jsou to pozůstatky po kontrole zatuhnutí PC (Scandisku). Složky Dokumenty, Prac, Data... slouží k práci a na data. Zde má uživatel přehledně ukládat práci či dělat pokusy.

MYŠ - PRAVÉ TLAČÍTKO

PRAVÉ tlačítko vyvolává "Pomocné menu". Akce se liší podle toho, nad jakým objektem byla myš při stisku. Vyvolá akce "Vyjmutí, Vložení, Kopírování, Vlastnosti, Písmo, Zavření, Nový objekt, Řazení, Zobrazení...".

KLÁVESNICE - SPECIÁLNÍ ZNAKY

Některé speciální znaky nelze napsat přímo z klávesnice. Lze použít buď speciální programy nebo kombinace kláves.

Znaky jsou v "Start/Programy/ Příslušenství ( někdy Systémové nástroje ) / Mapa znaků". Pro vybrané písmo se ukáží znaky. Vybraný znak lze kopírovat a jinam vložit. Znaky jsou i uvnitř Word97. Akce "Vložit/ Symbol". Vybrat znak a poklepáním myši vložit na místo kde stojí kurzor. Kombinace kláves "Alt+číslo_numerické_klávesnice". V některých případech znak nelze napsat, většinou ano.
[ Obr_speciál_znaky ]

Speciální znaky , Obrázek č.4


VI / Programy

KALKULAČKA - součást Windows

Pustí se klikem levou myší na tlačítko "Start/ Programy/ Příslušenství/ Kalkulačka". Lze přepnout standardní a vědeckou v "Zobrazit / Standardní či Vědecká." Tlačítko "CE" myší či klávesa "Delete/ Del" nuluje jen poslední číslo. "C" myší či klávesa "ESC" nuluje vše. Výsledek lze klávesami "Ctrl+C" kopírovat/ pamatovat, pak přepnout např. do Wordu a vložit klávesami "Ctrl+V". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".

POZNÁMKOVÝ BLOK - součást Windows - mini psaní

Bez formátování textu - přímo čitelné ASCII.

Puštění "Start/ Programy/ Příslušenství/ Poznám.blok". Lze otevřít existující soubor "Soubor/ Otevřít". Najde se Soubor, Typ ( txt ), označí a potvrdí "Otevřít". Lze ihned po puštění začít psát úplně nový text. Vybere se typ, velikost a tloušťka písma z horního menu "Úpravy (Formát)/ Písmo". Zvolí se velikost a orientace papíru a okraje v menu "Soubor/ Vzhled stránky". Nová řádka textu se tvoří automaticky jen zatržením volby v menu "Úpravy(Formát)/ Zalamování řádků". Ukončení odstavce ( několik vět ) nebo úplně nová řádka ( i prázdná ) se provede stiskem klávesy "Enter". Text se uloží v "Soubor/ Uložit". Vybere se adresář/ složka, volí typ souboru, zadá jméno (Bez tečky, bez txt). Je dobré průběžně ukládat "Soubor/ Uložit" Text lze přímo vytisknout "Soubor/ Tisk". Tiskárna se předem navolí v "Soubor/ Vzhled stránky/ Tiskárna". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".

WORDPAD - součást Windows - jednoduché psaní

Základní formátování textu - přímo nečitelné ASCII.

Puštění v "Start/ Programy/ Příslušenství/ Wordpad". Lze otevřít existující soubor "Soubor/ Otevřít". Najde se Soubor, Typ (doc/ wri/ rtf/ txt), označí a potvrdí "Otevřít". Lze ihned po puštění začít psát úplně nový text. Vybere se typ, velikost a tloušťka písma z horního menu "Formát/ Písmo". Zvolí se velikost a orientace papíru a okraje v menu "Soubor/ Vzhled stránky". Začne se psát. Nová řádka textu se neustálým psaním tvoří automaticky. Konec odstavce ( několika vět ) nebo samostatná prázdná nová řádka se provede stiskem klávesy "Enter". Psaný text lze označit do "bloku" a měnit typ, velikost..., rušit, vkládat, kopírovat... ( viz Objekty Windows ). Text se uloží "Soubor/ Uložit". Vybere se složka/ adresář zvolí typ souboru a zadá jméno ( bez tečky a bez DOC ). Je dobré průběžně ukládat "Soubor/ Uložit" či "Ctrl+S". Text lze prohlédnout v "Soubor/ Náhled" a poté tisknout "Soubor/ Tisk/ název tiskárny - počet kopií a stran". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".

MALOVÁNÍ - součást Windows - jednoduché malování

Bitmapové / rastrové obrázky - bmp, gif, jpg.

Puštění v "Start/ Programy/ Příslušenství/ Malování". Lze otevřít existující soubor "Soubor/ Otevřít" nebo hned po puštění začít kreslit úplně nový obrázek. Úpravy nahoře v Obraz(ek), vlevo nástroje, dole barvy. Text se uloží "Soubor/ Uložit". Je dobré průběžně ukládat. Text lze prohlédnout v "Soubor/ Náhled" a poté tisknout "Soubor/ Tisk/ název tiskárny - počet kopií a stran". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".

WORD 97 / 2002(XP) OFFICE - kvalitní texty

Kvalitní formátování textu - přímo nečitelné ASCII.

Puštění v "Start/ Programy/ Microsoft Word". Lze otevřít existující soubor "Soubor/ Otevřít". Najde se Soubor, Typ (doc/ rtf/ txt...), označí a potvrdí "Otevřít". Lze ihned po puštění začít psát úplně nový text nebo lze pomocí "Soubor/ Nový" vyvolat předpřipravené šablony. Vybere se typ, velikost a tloušťka písma z horního menu "Formát/ Písmo". Zvolí se velikost a orientace papíru a okraje v menu "Soubor/ Vzhled stránky". Začne se psát. Nová řádka textu se stálým psaním tvoří automaticky. Konec odstavce ( několika vět ) nebo samostatná prázdná nová řádka se provede stiskem klávesy "Enter". Psaný text lze označit do "bloku" a měnit typ, velikost..., rušit, vkládat, kopírovat... ( viz Objekty Windows ). Jde vkládat obrázky, ozdobné texty, hesla... pomocí "Vložit/ Obrázky/..." či tabulky "Tabulky/ Vložit..." Lze libovolně kreslit pomocí nabídky "Kreslení", která se aktivuje takto "Zobrazit/ Panely nástrojů/ Kreslení". Existuje další množství pomůcek - odstavce, odrážky, barvení, hledání, kontrola pravopisu, vkládání zvuku... Text se uloží "Soubor/ Uložit". Vybere se složka/ adresář zvolí typ souboru a zadá jméno ( bez tečky a bez DOC...). Je dobré průběžně ukládat "Soubor/ Uložit" či "Ctrl+S". Text lze prohlédnout v "Soubor/ Náhled" a poté tisknout "Soubor/ Tisk/ název tiskárny - počet kopií a stran". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".
Další office: Works/ PCSuite602/ OpenOffice ... - textové. Obdobné kvalitní programy jako MS Word OFFICE. Májí skoro stejné ovládání a někdy i nějaké další funkce.


EXCEL 97 / 2002(XP) OFFICE - tabulky, výpočty, grafy

Kvalitní formátování textu - přímo nečitelné ASCII.

Puštění v "Start/ Programy/ Microsoft Excel". Lze otevřít existující soubor "Soubor/ Otevřít". Najde se Soubor, Typ ( xls/ dbf...), označí a potvrdí "Otevřít". Lze ihned po puštění začít psát úplně novou tabulku či lze pomocí "Soubor/ Nový" vyvolat předpřipravené šablony. Soubor Excelu se nazývá sešit. Má listy ( běžně 3 ). List tvoří řádky a sloupce - buňky a pojme mnoho stran textu. Zvolí se velikost a orientace papíru a okraje v menu "Soubor/ Vzhled stránky". Poté lze začít psát. U buňky či skupiny buněk jde nastavit formát "Formát". Je to typ/ velikost/ tloušťka písma, barva, rámování... Řádky/ sloupce/ buňky jde označovat, kopírovat, vkládat, rušit ( viz Objekty Windows ), slučovat, měnit velikost... Je možné zadávat prosté výpočty ( +/-* ) i složité početní operace pomocí vkládání funkcí "Vložit/ Funkce...". Jde vkládat obrázky, ozdobné texty, hesla... pomocí "Vložit/ Obrázky/...", vkládat nebo vytvářet grafy... Lze libovolně kreslit pomocí nabídky "Kreslení", která se aktivuje takto "Zobrazit/ Panely nástrojů/ Kreslení"... Text se uloží "Soubor/ Uložit". Vybere se složka/ adresář zvolí typ souboru a zadá jméno ( bez tečky a bez XLS... ). Je dobré průběžně ukládat "Soubor/ Uložit" či "Ctrl+S". Text lze prohlédnout v "Soubor/ Náhled" a poté tisknout "Soubor/ Tisk/ název tiskárny - počet kopií a stran". Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".
Další office: Works/ PCSuite602/ OpenOffice ... - tabulkové. Obdobné kvalitní programy jako MS Excel OFFICE. Májí skoro stejné ovládání a někdy i nějaké další funkce.


INTERNET EXPLORER 5.x/6.x - PROHLÍŽEČ

Internet hlavně WWW - World Wide Web - celosvětová mohutná síť, jsou informace, spojené odkazy a rozložené jako stránky časopisů na počítačích celého světa. Internet je i elektronická pošta E-mail, sklad souborů ftp... Explorer slouží k prohlížení stránek WWW (soubory htm) či k prohlížení obrázků GIF, JPG, PNG... Soubory Htm/ Html... či obrázky Gif/ Jpg/ Png lze prohlížet nejen na Internetu ale i bez připojení na lokálním PC.
1/ Prohlížení na lokálním PC Spustit Explorer "Start/ Programy/ Internet Explorer". Zobrazit soubor / obrázek z menu takto "Soubor/ Otevřít/ Procházet/ vybrat složku - typ souboru (htm, gif, jpg...) - samotný soubor". Potvrdit myší "Otevřít".
2/ Prohlížení internetu Spustit Explorer "Start/ Programy/ Internet Explorer". Do kolonky "Adresa" zadat adresu. Příklady adres (bez "") "www.poh.cz", "www.atlas.cz", "www.seznam.cz"... Prohlížeč požádá o zadání "jména a hesla" potřebného pro přístup na Internet ( to přidělil správce či provozovatel ). Někdy je uživatel již připojen po přihlášení na firemní síť. Po chvilce se zobrazí požadovaná stránka zadané adresy. Stránky ukazující informace mají tzv. Aktivní odkazy. Je to místo, které změní barvu/ tvar/ velikost a nad kterým kurzor myši ukáže místo šipky "ruku". Klikem levé myši dojde k zobrazení nové stránky odpovídající odkazu. Zpět na předešlou stránku vrátí stisk tlačítka "ZPĚT". Vše lze prohlédnout v "Soubor/ Náhled" a poté tisknout "Soubor/ Tisk/ název tiskárny - počet kopií a stran". Ukončit "Alt+F4" či "X". Někdy nutno odpojit Internet.

ELEKTRONICKÁ POŠTA - E-MAIL

Posílání krátkých zpráv a menších souborů vytvořených na počítači elektronickou formou pomocí počítačové sítě. Pošta "E-mail" či zkráceně "mail" funguje jak uvnitř firem na sítích LAN, tak WAN, ale i po celém světě například v síti Internet. Poštu nastaví správce. Adresu přidělí provozovatel e-mailu.

1/ Microsoft Outlook
Spustit Explorer "Start/ Programy/ Microsoft Outlook". Vybrat složky "Doručená/ Odeslaná/ Odstraněná... pošta". Pro vybranou složku se ukáže seznam došlých zpráv. Jejich obsah zobrazí "Dvojklik" levé myši na označené zprávě. Zprávu zavře stisk "ESC" či "Alt+F4" nebo "X". U zpráv označených "Sponkou" je připojen soubor. Uvnitř zprávy klik pravé myši na obrázek souboru ukáže menu. Soubor jde "Otevřít/ Uložit jako...", pak zpracovat. POSÍLÁNÍ : Nová zpráva "Soubor/ Nový/ Poštovní zpráva". V okně "Zpráva" vyplnit elektronickou adresu e-mail "Komu" ( např. bambulka@poh.cz ). Pro více lidí najednou lze uvést více adres oddělených čárkou. Dále vyplnit "Předmět" - kratičký nadpis zprávy. Do okna napsat text zprávy. Pomocí sponky jde najít a připojit soubor. Více souborů lze připojit hromadně. Stiskem klávesy "Odeslat" se zpráva uloží do složky "Pošta k odeslání". Je-li poštovní program Outlook připojen k síti a aktivní, zpráva se přímo pošle ! Není-li program připojen, stiskne se volba "Nástroje/ Doručit novou poštu". Je vyžádáno "jméno a heslo" (jméno/heslo je někdy automaticky zadáno). Dojde ke spojení, odeslání pošty a zároveň, je-li, k přijetí nové. Ukončí "Alt+F4" či "X". Někdy nutno odpojit Internet !
2/ Lotus Notes 4.x/5.x
Spustit Lotus "Start/ Programy/ Aplikace Lotus/ Lotus". Někdy potvrdit pracoviště - většinou síť. Zadat heslo. Ok. Vybrat záložku/ouško "Pošta" a "Dvojklikem" potvrdit tlačítko "...jméno, server..." ( Beruška, POH_KV ). Vybrat složky "Došlá/Odesláno/Všechny dokumenty...". Pro vybranou složku se ukáže seznam došlých zpráv. Jejich obsah zobrazí "Dvojklik" levé myši na označené zprávě. Zprávu zavře stisk "ESC" či "Ctrl+F4" nebo "X". U zpráv označených "Sponkou" je připojen soubor. Uvnitř zprávy klik pravé myši na obrázek souboru ukáže menu. Jde "Pohled-zobrazit/ Uložit.../ Aktivivat-spustí... POSÍLÁNÍ : Nová zpráva - stisknout "Nová jednoduchá zpráva". V okně "Zpráva" vyplnit elektronickou adresu e-mail "Komu" ( např. bambulka@poh.cz ). Pro více lidí najednou lze uvést více adres oddělených čárkou. Lze zde využít připravený adresář stiskem "Adresa...". Dále vyplnit "Předmět" - kratičký nadpis zprávy. Do okna napsat text zprávy. Pomocí sponky jde najít a připojit soubor. Více souborů lze připojit hromadně. Stiskem klávesy "Odeslání" se zpráva uloží do složky tlačítka "K odeslání". Je-li poštovní program Lotus připojen k síti a aktivní, zpráva se přímo pošle ! * Není-li program připojen, v tlačítku "K odeslání" se ukáže seznam připravené pošty. Stiskem "Odeslání" se vyžádá "jméno a heslo" ( jméno/heslo je někdy automaticky zadáno ). Dojde ke spojení, odeslání pošty a zároveň, je-li, k přijetí nové. Ukončí "Alt+F4" či "X". Někdy nutno odpojit Internet !

V obou poštovních programech lze obsah zpráv e-mail vytisknout pomocí volby "Soubor/ Tisk...".


SOUBOROVÉ MANAŽÉRY - pro pokročilé

Na discích a disketách počítače (A:,B:,C:,D:...) je nutné nejen hledat ale také udržovat pořádek. Vytváří se nové soubory, existující se přemisťují nebo ruší. Samotné Windows takové operace zvládnou, ale jsou často málo pohodlné. Pro přehledné pohodlné prohlížení a manipulaci vznikly souborové manažéry. Manažéry zde popsané mají základní funkce zcela shodné. Instalaci + základní nastavení provádí zkušený uživatel/správce.

!!! Je nutné používat manažér obezřetně hlavně při editaci, rušení, přejmenování nebo přesunování. Vyplatí se dbát na doporučení viz "Složky/ Adresáře - doporučení" !!!

SERVANT SALAMANDER 1.5x - freeware
WINDOWS COMMANDER 4.x - shareware

Puštění zástupce na ploše či liště "Salam.../Comman...". Ukáží se dvě okna. V každém okně zvlášť jde nezávisle nastavit jiný disk, disketa, adresář/ složka, soubor... V okně lze seřadit soubory/adresáře dle "Ctrl+F3 názvu, Ctrl+F4 přípony, Ctrl+F5 data/času, Ctrl+F6 velikosti". Zobrazení - panel buď "Stručné" či "Plné/ Podrobné".
S adresáři/ složkami a soubory lze provádět tyto akce:

"F3" ZOBRAZENÍ obsahu aktuálního souboru. "F4" EDITACE obsahu aktuálního souboru ! POZOR ! Editaci - úpravu provádět jen na známém souboru !!! "F5" KOPIE souboru/adresáře: Pravé okno, nastavit adresář "Kam" kopíruje - cíl. Levé okno, nastavit kurzor "Co" kopíruje - zdroj. Stisknout "F5", zkontrolovat text a potvrdit OK. Zdroj-originál zůstává, v cíli vznikne nová kopie. "F6" PŘESUN/ PŘEJMENOVÁNÍ souboru/adresáře: Pravé okno,adresář "Kam" přesun/přejmenuje-cíl. Levé okno, "Co" přesune/přejmenuje - zdroj. Stisknout "F6". U přesunu zkontrolovat text - POZOR ! V cíli vznikne originál, původní zmizí ! ( Akce je vlastně "kopírování" a následné "rušení". ) U přejmenování Napsat nové jméno bez cesty. Originál zůstane na místě s novým jménem. Potvrdit Ok. Jde kombinace přesun+přejmen. "F7" VYTVOŘENÍ ADRESÁŘE. Nastavit v okně adresář, uvnitř kterého má být nový. Stisknout "F7". Zadat název nového adresáře. Potvrdit OK. "F8/ Del" ODSTRANĚNÍ/RUŠENÍ souboru/adresáře. Potvrdit OK. !!! Provádět jen na známém objektu !!!
Hromadné akce. Operace "Kopie, Přesun/ Přejmenování, Odstranění/ Rušení" lze provádět hromadně takto:

Pravé okno, nastavit adresář "Kam" - cíl. Levé okno, značit "Co". Pomocí klávesy "Insert/Ins" označit více ( i přeházeně ) souborů i složek/adresářů. Stisknout klávesu "Fx" odpovídající akce. Kontrolovat upozornění a potvrdit hromadnou akci.
* Vyhledání souboru/ adresáře - "Alt+F7". Zadat "masku", místo hledání a pustit hledání. Viz "Hledání ve Windows".

* Porovnání adresářů - nevybarví stejné, zvýrazní novější. Salamander "Ctrl+F10". Commander "Shift+F2".

* Obsazené místo adresáře/složky - kolik zabírá Byte. Salamander "Alt+F10". Commander "Mezerník - Spacer".

Manažéry se přímo nehodí k tisku. Tisk je lépe provádět z programů Word, Excel, Works, Malování, Pošta...

Ukončí se jako běžné okno "Alt+F4" nebo "X".