Počítač - Základy grafiky 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 18.11.2005.
Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Téma níže odpovídá textu Návod04grafikaPC.doc. Určeno pro běžného uživatele. Zaměřeno na základní praktické použití. Pro prostředí Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP. 1.vydání (c)2004/04JH Karlovy Vary ze dne 16.4.2004-22.4.2004 do HTML úpraveno 16.-17.2.2005. Zde uvedené základní principy platí i v jiných operačních systémech a jejich programech.
Pro práci s grafikou je běžné zvládnutí obsluhy PC nutnou podmínkou. V prvních 3 kapitolách je proto zachycen výčet doporučených témat, jejichž popis je uveden ve volbě "Počítač - Základní obsluha".

I / Popis PC - Základní pojmy

PC = MONITOR + KLÁVESNICE + MYŠ + SKŘÍŇ. Takzvaná SESTAVA PC.
PERIFERIE PC = digifotoaparáty, skenery, tiskárny...
PUŠTĚNÍ PC - problémy při pouštění.
VYPNUTÍ PC - násilné vypnutí.

II / Uložení v PC - Základní pojmy

PROGRAMY = nástroje. Kreslí, upravují, řídí, oživují...
DATA = údaje uchovávané na PC : obrázky, zvuky, texty...
JEDNOTKY MĚŘENÍ INFORMACÍ
1 GB "gigabajt" = 1 000 MB "megabajtů" = 1 000 000 KB "kilobajtů" = 1 000 000 000 By "bajtů" = 8 000 000 000 b "bitů". Strana textu papíru A4 ~ 4 KB. Malý soubor může mít asi do 10 KB, běžný asi 20 - 90 KB, větší 100-900 KB, velký 1 MB ( 1000 KB ) a více. Je potřeba znát velikost RAM/ FD/ Flash/ CD/ DVD/ HD.
STRUKTURA ULOŽENÍ A POJMENOVÁNÍ
SOUBOR - FILE, SLOŽKA / ADRESÁŘ - DIRECTORY, DISK, CESTA - PATH.

III / Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP

PRACOVNÍ PLOCHA, NÁSTROJOVÁ LIŠTA, TLAČÍTKO START, IKONY.
IKONY - TENTO POČÍTAČ, OKOLNÍ POČÍTAČE, INTERNET EXPLORER, KOŠ, ZÁSTUPCI.
OKNA VE WINDOWS - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ.
OKNA VE WINDOWS - NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ.
NÁPOVĚDA VE WINDOWS.
HLEDÁNÍ VE WINDOWS.
TISK VE WINDOWS.
OBJEKTY WINDOWS - OZNAČENÍ, KOPÍROVÁNÍ, PŘESUN, PŘEJMENOVÁNÍ, ZALOŽENÍ, RUŠENÍ.
PRÁCE NA SÍTI. LAN / MAN / WAN / INTERNET.

IV / Obrázek - Grafický soubor

1/ CO JE OBRÁZEK

Obrázek je grafický soubor. Skládá se z mnoha barevných bodů vytvářejících daný obraz. Tyto body udávají jednak jeho velikost šířku x výšku a také kvalitu. Kvalita je určena hustotou - množstvím bodů na jeden palec " ( 1"=25,4cm ). DPI ( dots per inch - body na palec ) = jednotka hustoty.

[ Obr_horší ] Řidší - méně bodů - horší, Obrázek č.1

[ Obr_lepší ] Hustší - více bodů - lepší, Obrázek č.2

2/ ZOBRAZENÍ OBRÁZKU NA MONITORU

Monitor se skládá z bodů zvaných pixelů. Častý je rozměr rozlišení 800x600 ( 1024x768 ) bodů a odpovídá rozměru asi 32 x 24 cm. Pak hustota je asi 70 ( 90 ) DPI. Stejně velký obrázek je proto na monitorech s nastaveným různým rozlišením různě veliký. Obrázek veliký například 1600x 1200 bodů se proto celý přímo nevejde na obrazovku - "přesahuje".
3/ ZOBRAZENÍ OBRÁZKU NA TISKÁRNĚ

Tisk tvoří tiskové body běžně hustotou asi 200 DPI - stačí i pro obrázky na obyčejný A4 papír. Fotografie na lepší papír 300 - 400 DPI. Oko běžně rozliší okolo 250 DPI.
4/ VELIKOST ULOŽENÉHO OBRÁZKU NA PC

* 1 obrázkový bod v PC zabírá 1 bit ( je vidět/ svítí/ stav "1" či není vidět/ nesvítí/ stav "0" ). Každý takový bod má barvy a 128 barev = zabere 7 bitů, 256 barev = 8 bitů, 65536 barev = 16 bitů. Monitory běžně zobrazují 65000 barev ( nazváno High Color ).
* 1 Barevný bod běžně potřebuje 16 bitů. To dle jednotek měření velikosti na PC představuje 16 : 8 = 2 By "bajty".
* Je-li obrázek 1600x1200 bodů velký. Pro tisk fotografie rozměr 11x9 cm ( 110x90 mm - 4,33x3,54" ) vychází hustota na asi 355 DPI ( 1600:4,33=370 a 1200:3,54=339 ) - dobrá kvalita. Takový obrázek na PC zabere ( 1600x1200x2 ) 3840000 By = 3840 KB = přibližně 4 MB.
* Výřez 900x700 bodů tohoto obrázku k tisku fotografie 11x9cm získá hustotu 200 DPI - často ještě dostačující kvalita. Uvedený výřez na PC zabere ( 900x700x2 ) 1260000 By = 1260 KB = necelý 1,3 MB.

5/ ULOŽENÍ OBRÁZKŮ V PC - GRAFICKÉ FORMÁTY

* Grafické soubory - obrázky v PC zabírají mnoho místa. Proto vznikly pomocí matematických metod speciální typy grafických souborů. Tyto speciální typy slouží hlavně ke zmenšení místa zabíraného na PC - takzvané kompresi.
* Všechny typy - formáty jsou určeny příponou souboru.
* Grafické programy umí pracovat s různými formáty a umí je většinou i vzájemně převádět - konvertovat.
* Ne všechny formáty se hodí pro všechny záměry a měl by se na to brát zřetel.

BMP - Rozšířený formát ve Windows. Často vzniká při skenování. V PC zabírá plnohodnotné místo. Po konečné úpravě je vhodné jej převést. Nevhodný k posílání na Internetu. TIF/TIFF - Na trvalé uchování podkladů s 600 DPI a více u velkoplošných tisků na profi tiskárnách. Drží informace o kvalitě / hustotě. V PC zabírá plnohodnotné místo. Použit v některých profi digifotopřístrojích. Běžně se nepoužívá. JPG/JPEG - Umí zmenšit obsah grafického souboru pomocí ztrátové komprese ( trvale vypustí některé body ). Při uložení se pokusem hledá kompromis ztracených bodů ( v % kvality, optimální bývá 70-90 % ). Velmi rozšířen, doporučen na Internet, výstup digifotoaparátů. Umí dobře přechodové plochy což je typické u fotografie lidí, budov, běžných scén... GIF - Používaný k obrázkům letákových log, nápisů, předmětů s ostrými hranami. Jen 256 barev či jejich škály. Umí malé pohyblivé obrázky. Zmenší obsah neztrátovou kompresí. Rozšířen na Internetu i přes licenční spory. PNG - Postupně se rozšiřující formát. Neztrátová komprese s 65000 barev bez podpory pohybu. I když jej neumí některé programy, může být náhradou za GIF.
Formáty se neustále vyvíjí a zdokonalují. Následuje několik dalších formátů...

CDR - CorelDraw profesionální grafický program. ICO - Pro malé obrázky / ikony. Rozšířen ve Windows. PCX - Dříve značně rozšířen a podporován dnes méně použit. RAW - Speciální formát pro některé profi digifotoaparáty. WMF - Z knihovny jednoduchých náčrtků ve Windows.

V / Vznik obrázků

1/ NAKRESLENÍ V GRAFICKÉM PROGRAMU

Součástí Windows je jednoduchý program MALOVÁNÍ (Start\ Programy...) Získá se kreslicí pracovní plocha a okolo nabídka nástrojů a barev. Myší (klik levé) vybrat nástroj (čára...) barvu a kreslit na ploše ( levá myš stisk+drží a táhne nebo stisk+pustí -táhne- stisk+pustí ). Speciálních programů je mnoho, ale základní princip je stejný. Nástroje vybrat z menu a na kreslicí ploše použít. Hotový obrázek je nutné uložit na disk jako soubor konkrétního grafického formátu ( jpg, png, gif, tif, bmp... ). Při ukládání dbát na vhodnou příponu - typ. Pro následné ruční detailní úpravy zvolit například dostupný "bmp" a po úpravách trvale uložit jako "jpg" či "png" či "gif" a "bmp" zrušit. Speciální programy používají i své vlastní formáty ( Corel "cdr", Zoner "znf"...), které jsou v době úprav vhodnější.
2/ DIGITALIZACE - SKENOVÁNÍ PŘEDLOHY

Postup - volba kvality/ náhled/ výřez/ skenování. Skener načte předlohu, pošle ji na připojené PC ( Lpt, USB ) a tam ji v některém grafickém programu zobrazí. Vše, co vytvořil skener, je v první fázi vždy obrázek - grafický soubor, NE text, i když jako text může vypadat. K převodu naskenovaných textů z grafického do textového formátu slouží technika OCR ( Optical Character Recognition "optické rozlišení znaků" ). Bývá nutný speciální program a zaškolení uživatele. Naskenovaný dokument je vhodné ihned uložit do souboru. Až takto uložený grafický soubor následně zpracovávat.
3/ POŘÍZENÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Pořízený snímek se uloží v paměti fotopřístroje jako grafický soubor. Paměť je vnitřní trvalá, častěji výměnná - paměťové karty ( různé typy i velikosti 64-512 MB... ). Snímek na kartě zůstává i po jejím vyjmutí, a to až do okamžiku ručního smazání karty ( přístrojem či na PC ). Velikost snímku odráží kvalitu a je závislá na velikosti rozlišení a stupni komprese. Vše lze v přístroji nastavit.
Vysoce kvalitní SuperHigh-SHQ - rozlišení 2000x1600 pixelů a více a komprese žádná či minimální ( low ). Snímky velké 2,5 MB a více. Málo snímků. Pro speciální grafické úpravy/ výřezy detailů na PC, velkoplošný tisk... Kvalitní High-HQ - rozlišení 1600x1200 pixelů a malá komprese ( small, little ). Snímky velké 800 KB - 2 MB. Méně snímků. Pro kvalitní zpracování na PC a kvalitní tisk fotografií střední velikosti, pro náročné archivy... Běžné Medium/ Standard-SQ - rozlišení 1600x1200 či 1200x900 pixelů a komprese průměrná ( medium / middle ). Snímky velké 300-700 KB. Sto snímků. Pro nejběžnější použití, běžné úpravy na PC, běžný tisk včetně pohlednicových fotografií. Běžný archiv na CD/ DVD... Malé Small/ PC - rozlišení 800x600 pixelů a méně a komprese průměrná ( medium/middle ) či vysoká ( high ). Snímky velké 50 - 200 KB. Stovky snímků. Pro uložení a používání hlavně na PC - tzv.elektronické. Typické pro Internet / Intranet. Často stačí i pro vkládání do dokumentů jako obrazové přílohy a pro následný běžný tisk firemní dokumentace. Nemusí být dostačující pro tisk fotografií. V praxi nejsou jen uvedené možnosti, ale jejich kombinace.
Již digifotopřístroj 2M pixelů by zvládl běžné fotografie (1200x1600 =1920000). Běžně stačí i 2-3x optický zoom.
Získané snímky - grafické soubory lze pomocí připojení k PC kabelem USB překopírovat na pevný disk PC a následně upravovat. Doporučením je nejprve překopírovat na PC, tam ověřit ( zběžně prohlédnout ) že je vše OK a až poté zrušit v digitálním fotoaparátu. Další úpravy provádět až na samotném PC a raději na 2.kopiích.
Používaný postup propojení digifotoaparátu s PC kabelem USB. Na PC je správcem instalován ovladač ( Windows 98/ ME/ 2000 ) či systém vše přímo podporuje ( WXP ). Vypnout digifotoaparát. Zapojit USB kabel do přístroje a následně do PC. Zapnout digifotoaparát. Někdy před zapnutím digifotoaparátu nutno v menu vybrat položku pro přenos dat ( nějaký přepínač na zadní straně přístroje ). Správným propojením a aktivací digifotoaparátu se během několika vteřin iniciuje v systému Windows další disk, konkrétně "Výměnný disk" označen dalším volným nesíťovým písmenem=jménem - například F:\ . Je přístupný běžným způsobem např. ikonou "Tento počítač" nebo pomocí souborových manažérů ( Salamander... ). Tento disk pak reprezentuje digifotoaparát. Obsahuje adresář a nafocené snímky - grafické soubory. Lze obousměrně kopírovat, upravovat, přejmenovávat, mazat... Odpojení digifotoaparátu od PC se provádí v okamžiku, kdy neprobíhá přenos dat po USB kabelu. U W98/ME lze pravou myší klepnout na ikonu výměnného disku v okně Tento počítač a zvolit volbu "odpojit / vysunout". WXP mívají vpravo dole v liště minizástupce výměnného disku. Jeho puštění ukáže možnost "odpojení", která se levou myší běžně aktivuje. Poté lze přístroj bezpečně odpojit. V případě nouze lze kabel po sehrání dat odpojit i přímo.

VI / Zpracování obrázků v PC

1/ ÚPRAVY SAMOTNÉHO OBRÁZKU

Upravuje se hlavně jas, kontrast, ostrost, měkkost, vyvážení barev ( RGB - červená Red , zelená Green , modrá Blue ). Obrázek se ořezává, vyřezává, otáčí, zrcadlí, čistí šumy. Obrázek se nasvětluje, filtruje, zakřivuje... Často se zmenšuje nebo zvětšuje. Je nutné mít zapnuto vyhlazování ( smooth ) či neplátkování ( antislicesing ) či převzorkování ( resample )... Přímou editací lze vkládat text, editovat detaily, dokreslovat, upravovat vady vzniklé při pořízení... Dle budoucího užití se následně uloží ve vhodném formátu. Běžné programy jako Malování, Iview, XnView plně dostačují, lepší je pak Zoner... a dále Corel , PhotoShop...
2/ ÚPRAVY VLOŽENÉHO OBRÁZKU

Obrázek se uvnitř jiného souboru chová jako objekt. Má určité vlastnosti-možnosti úprav. Takové úpravy jsou dostupné přes vybrání obrázku 1 klepnutím levou myší na obrázek a následné 1 klepnutí pravou myší. Ukáže se menu, ve kterém bude položka "formát obrázku..." či podobně. Jejím výběrem lze získat potřebné nástroje. Konkrétní akce - umístění, usazení, naklonění, rámování, podbarvení, obtékání v textu dokumentu... Doplňují se šipky, čáry, ozdobné komentáře... Obrázek se umisťuje do popředí, za text i jiný obrázek...
POZOR ! V této fázi je již NEVHODNÉ upravovat přímé vnitřní vlastnosti obrázku popsané v bodě 1 výše !
3/ TISK UPRAVENÉHO OBRÁZKU

Stejně fyzicky veliký obrázek např. 900x700 bodů se jinak veliký jeví na monitoru a jinak na tiskárně. Je to způsobeno rozdílně provedenou hustotou bodů na monitoru pro zobrazení proti hustotě bodů tisku tiskárny. Monitor např. obrázek 900x700 bodů těsně ořízne ( 800x600 - 70DPI ), tiskárna jej umístí na 1/2 papíru A4 ( 200 DPI ) s rozměrem přibližně 9x11 cm až 10x12 cm. Opačně pěkný obrázek 100 % zobrazen přes 1/2 monitoru ( 300x200 bodů ) se tiskne miniaturní. Při pokusu zvětšit ho v náhledu těsně před tiskem se získá dostatečně velký ale zubatý výtisk. Obrázek by se musel ještě před tiskem větší nakreslit či rozměr výšky/ šířky fyzicky zvětšit.
Co se týká velikosti a kvality tištěných obrázků platí toto. Pro běžný firemní tisk na běžný papír A4 pro snímek asi 9x11 cm až 12x16 cm lze pořídit obrázek o velikosti 1600x1200 bodů s průměrnou kompresí, který zabírá asi 300-700 KB. Někdy lze použít i menší a méně kvalitní. Pro tisk pohlednicové fotografie 9x11 cm na kvalitní papír je předchozí kvalita obrázku také dostačující. Pro tisk fotografie střední velikosti se musí digifotoaparát nastavit na vyšší kvalitu, 2000x1600 bodů s nízkou či žádnou kompresí nebo lépe.
Před tiskem je lépe mít obrázek již uložen. Šetří se paměť RAM a tisk se stává stabilnějším, méně problémovým.

VII / Tipy a doporučení

1/ Předem rozhodnout, k čemu pořízený obrázek poslouží - to určí typ/ formát/ příponu souboru.
2/ Zvolit vhodný dostupný program zpracování/ prohlížení.
3/ Jak dlouho se bude uchovávat, kdo má mít jaký přístup.
4/ Předem rozhodnout, jak bude pojmenován/ okomentován a kde uložen / zálohován ( lokální disk/ síť/ CD/ DVD ). Pro běžný CD archiv stačí 300-700 KB 1600x1200 bodů. Pro uložení na Internetu 50-200KB 800x600 a méně bodů.
5/ Vybrat způsob pořízení a úprav obrázku. Někdy je vhodné pořídit obrázek kvalitnější a až po úpravě konvertovat do výsledné většinou menší podoby. Např.: Skenovat 1200x900 bodů na 400 DPI, uložit TIF/BMP. Upravit, nastavit rozměr šířky/ výšky např. na 700x500, nastavit DPI, jde-li to, např. na 200 DPI. Uložit jako JPG s 90%. Smazat původní TIF/BMP.
6/ V případě vkládání obrázku do jiného souboru, posílání mailem či umístění na Internetu předem optimalizovat - zmenšit na potřebný rozměr a snížit velikost na disku - snížit tím zatížení sítě/ času připojení Internetu - vhodné formáty JPG / PNG / GIF.
7/ Před tiskem připraveného obrázku mít tento již uložen.

V případě vážného zájmu o dlouhodobější či pravidelné zpracování grafických souborů je nutné - pořídit kvalitní výkonné PC, vybrat doporučený a odzkoušený program vyhovující stanoveným potřebám, naučit se jej dobře používat a zvládnout a porozumět odpovídající teorii.