Databáze - FoxPro 2.x 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 14.8.2006.
Zdejší text stručně popisuje takzvaný malý databázový systém FoxPro 2.x. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete : Úvod, Verze, Spuštění / Start, Části systému, Konfigurace, Závěrem.

FoxPro 2.x

 • ÚVOD

  Nástroj FoxPro uměl spravovat data podle specifikace xbase, předně často užívané verze dBASEIII. Byly to soubory *.dbf. Tyto soubory pak tvořily základ nějakého malého databázového systému. Programy takového systému uměly zakládat, opravovat a mazat různě sbíraná data. Ukládaly je v databázových tabulkách, oněch souborech *.bdf, vhodně provázaných přes určitá klíčová slova. Poté šlo taková data třídit a indexovat a díky tomu následně efektivně vyhledávat. Určen byl pro platformu MS-DOS a W3x/9x/2K/XP.

  Pomocí FoxPro systému u nás prakticky ve všech oblastech postupně vznikly malé, velké, jednoduché i složitě provázané evidence. S postupem vývoje softwaru se staly tyto malé databáze základem pro vznik dnešních kvalitních databázových systémů, běžících například na robustní platformě Oracle.
 • VERZE

 • V xbase oblasti se bylo možné setkat s řadami Foxbase 2.10+, FoxPro 1.x - 2.x či Clipper 5.x... Foxbase představila ve svém počátku svoji programovou příkazovou řádku. Zde se spouštěním jednotlivých příkazů a jejich parametrů prováděla prakticky veškerá práce nad datovými soubory *.dbf.
  Jako pokračovatel vývoje byl vytvořen systém FoxPro. Ten přinesl přelomové uživatelské prostředí plné nabídek a menu. Tak plně nahradil příkazovou řádku a zefektivnil vývoj aplikací. Ty vznikaly pomocí na tu dobu velmi konfortního interního FoxPro editoru. Základní pryncipy správy datových souborů *.dbf zůstaly zachovány.

  Verze FoxPro 2.0
  Vývojové a spouštěcí prostředí.
  - Standard FoxPro 2.0 ( foxpro.exe ) pro PC XT s konvenční RAM 512 KB. - Extended FoxPro 2.0 ( foxprox.exe ) pro PC 386/486 s RAM 1.5 až 2 MB a více. - Síťová standard FoxPro 2.0/LAN ( foxprol.exe ). - Síťová extended Foxpro 2.0/LAN ( foxprolx.exe či foxproxl.exe ).
  Pouze spouštěcí prostředí.
  - Standard runtime FoxPro 2.0 RUNTIME ( foxr.exe ). - Extended runtime FoxPro 2.0 RUNTIME ( foxrx.exe ). Runtime k sobě ještě musel mít svůj soubor foxpror.ovl a foxpror.rsc a případně další aplikací používanou knihovnu *.plb.
 • SPUŠTÉNÍ / START

 • Spuštění / start se provádělo dvojím způsobem. První možností bylo spustit přesnou verzi programu, například foxpro.exe. Druhou možností bylo použití startovačů - FOX obecný, FOXS jednouživatelský, FOXL síťový a FOXR runtime nevývojový modul.

  Startovat se mohlo i vytvořeným dávkovým souborem *.bat. V něm šlo výhodně užít několik parametrů, ovlivňujících průběh startu.
  Startovací parametry :
  -C adresář\soubor ( určení umístění či jména konfiguračního souboru ), -E ( nepoužití celé expanded paměti ), -K ( nepoužití F11 a F12 ), -T ( nezobrazení úvodni FoxPro obrazovky ), +L/-L ( start/nestart síťové verze ), +X/-X ( start/nestart extended verze), +R/-R ( start/nestart runtime modulu ), /? ( výpis nápovědy ), PROGRAM ( název programu automaticky spuštěného po startu FoxPro ).

  Parametry bylo možné vzájemně kombinovat. Zároveň je šlo uložit do proměnné MS-DOS prostředí pod název FOXPROSWX.

  Příklad startu síťové extended verze s potlačením úvodní obrazovky a automatickým spuštěním programu POKUS :
    FOXL +X -T POKUS
 • ĆÁSTI SYSTÉMU

 • Zakladem FoxPro je tzv. interpreter, spustí své prostředí a v něm vykoná sled příkazů, předem připravený jako zdrojový program *.prg či jako předpřeloženou aplikaci *.app. Prostředí FoxPro se při běhu takové aplikace pak samo stará o funkce související s operačním systémem.

  Toto prostředí se zároveň užívá k vlastnímu vývoji fox programů *.prg, vytváření a správy struktury datových souborů *.dbf a v neposlední řadě k plnění dat do datových souborů a jejich správy.

  Především z důvodu zvýšení výkonu FoxPro programů je k základnímu systému dodáván i takzvaný překladač. Ten spojí kód programu a systémové knihovny a vygeneruje samostatně spustitelnou fox aplikaci *.exe.
 • KONFIGURACE

 • Chování FoxPro se ovlivňovalo v tzv. konfiguračních souborech.

  Základem byl MS-DOS systémový soubor config.sys. V něm bylo nutno uvést parametry BUFFERS ( počet diskových zásobníků 512 BY velkých rezervovaných v RAM užívaných OS při čtení/zápisu na disk - standardně asi 30-50 ) a ještě FILES ( počet současně otevřených souborů ve FoxPro - standardně asi 40-50 a u náročnější aplikace i 50-90 ).
  Dalším hlavním konfiguračním souborem pak byl config.fp. Tento již obsahoval speciální FoxPro příkazy a jimi formoval prostředí startujícího programu. Parametry se svými hodnotamy se psaly každý na samostatnou řádku.
  Příklady: DOSMEM=ON/OFF/hodnota ( užití veškeré paměti přístupné MS-DOS ), EMS=ON/OFF/hodnota ( užití EMS expanded paměti ), F1112=ON/OFF ( zabránění užívání kláves F11 a F12 ), EDITWORK/ PROGWORK/ SORTWORK/ TMPFILES=adresář ( určení adresáře pro ukládání dočasných pracovních souborů )...

  A existoval ještě takzvaný zdrojový soubor foxuser.dbf. V něm se uchovávaly některé informace o prostřdí FoxPro jako byly barvy, pozice oken...
 • ZÁVĚREM

 • Ještě pár řádek k prostředku Clipper 5.x. Clipper byl původně vyvinut jako kompilátor pomalých programů pro dBASEIII a až později se vydal svoji vlastní vývojovou cestou. Defakto šlo o překladač - kompilátor stojící na podobné filozofii jako jazyk C. Program pro specifikaci dBASEIII se nejprve vytvořil - napsal jako zdrojový kód *.prg, následně se přeložil - kompiloval do strojového jazyka *.obj a poté se spojil s knihovnami operačního systému či-li slinkoval do samostatně spustitelného stavu *.exe.